Posiadane przez pfcode
Stan fizyczny: Nieznany

Ultra SCSI IOI 4203U

Producent IOJet
Typ urządzenia Kontroler I/O