Posiadane przez pfcode
Stan fizyczny: Nieznany

Holtek Multi I/O Card SIO-2A

Producent Holtek Microelectronics Inc
Typ urządzenia Kontroler I/O