Posiadane przez pfcode
Stan fizyczny: Nieznany

Compaq 2 CH LVD/SE SCSI Array Controller Board

Producent Compaq
Rok produkcji 1999
Typ urządzenia Kontroler I/O
Opis maszyny
Kontroller macierzy dysków SCSI. Nietestowana.