Posiadane przez pfcode
Stan fizyczny: Nieznany

VUEGO 624A 204

Producent VUEGO
Rok produkcji 1997
Typ urządzenia CD-ROM Drive
Opis maszyny
Prędkość 24X